Puedes contactar con la asociación Vedoreira utilizando este formulario, o enviando un email a info@vedoreira.org